Uncategorized

พิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของพระสงฆ์สมาชิกคณะฯ ประจำปี 2017

          เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2017 คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสการรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของพระสงฆ์สมาชิกคณะฯ จำนวนทั้งหมด 16 ท่าน ระหว่างการเข้าเงียบประจำปีและการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ โดยมีคุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ รองอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่เป็นผู้เทศน์ ณ วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

{besps}2017/Renew_Vow_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}