สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1989
สัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี
สังฆมณฑล สังฆมณฑลจันทบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล nairatanairati@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ทว.4
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค. 2018

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 พ.ย. 2017 – 18 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
20 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดนักบุญยูดา อัครสาวก ชินเขต กรุงเทพฯ
23 มิ.ย. 2018 – ปัจจุบัน

อภิบาลสมาชิกชมรมคนหูหนวกคาทอลิก
ณ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม