สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

 บราเดอร์เปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ
สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา
อีเมล b_10@hotmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับขั้นศาสนบริกรในพระศาสนจักร
13 ส.ค. 2010
รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์
14 ส.ค. 2011
รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม
09 พ.ย. 2018

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ
โดยพระสังฆราช Olivier Schmitthaeusler
พระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
ต้นปี 2015 – กลางปี 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
กลางปี 2015 – ต้นปี 2016 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ต้นปี 2016 – ปัจจุบัน สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย