บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง

        ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โดยได้รับการยอมรับ ให้เกียรติจากทางโรงเรียนอย่างดี เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคาทอลิก

      ผู้อำนวยการได้เชิญผมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอมผมจึงเข้าออกโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครเรียน อย่างภาคภูมิใจ

 

          แต่พอเปิดเรียนได้สัปดาห์แรก มีเด็กหอคนหนึ่ง ถือจดหมายจากครูฝ่ายปกครองมาไห้ผม พร้อมสายตาของเด็กทำผิดที่ถูกครูจับได้ เนื้อความในจดหมายคือ ขอเชิญผู้ปกครองของนักเรียนดังมีรายชื่อปรากฏ 5 คน ไปพบคุณครูฝ่ายปกครอง

         เด็กคนที่ถือจดหมายมาไห้ผม ถามว่า คุณพ่อไปเป็นผู้ปกครองให้พวกเราไหมครับ ผมตอบกลับไปทันที ไปสิเพราะถ้าโรงเรียนมีจดหมายเชิญให้พ่อไปรับโล่รักทราบเรื่องที่ดี พ่อก็ยินดีจะไป ดังนั้นเมื่อโรงเรียนมีจดหมายมาเชิญผู้ปกครองในครั้งนี้ พ่อก็ยินดีที่จะไป ผมก็เลยกลายเป็นผู้ปกครองคนแรกในรอบปีการศึกษาที่ถูกฝ่ายปกครองเชิญไปพูดคุย เพราะนักเรียนในปกครอง 5 คน แอบสูบบุหรี่ในโรงเรียน เด็กๆเหล่านี้ ติดบุหรี่มาหลายปีแล้ว และคงเป็นเรื่องที่ยากมากถึงมากที่สุด ที่จะทำให้พวกเขาเลิกสูบบุหรี่ได้

         ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดี นอกจากสวดขอพระเมตตา ช่วยเปลี่ยนแปลง ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ บรรดาเด็กๆเข้ามาหาผม และบอกว่า พ่อครับ ผมอยากเลิกสูบบุหรี่ คุณพ่อช่วยพวกผมด้วยนะครับ

          ผมดีใจมาก ที่เด็กๆเดินเข้ามาแสดงเจตจำนง ขอเลิกบุหรี่เอง เพราะผมรู้ดีว่า การจะเลิกบุหรี่ ต้องเริ่มจากการสมัครใจของเจ้าตัว แม้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ผมก็มีความหวังในพระเมตตา และยังคงสวดให้กับบรรดาเด็กๆต่อไป ขอพระเมตตา ช่วยเปลี่ยนแปลง

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 1

 ตอนที่ 1 ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า          หากจะให้ผมเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต ประโยคคำพูดที่ผุดขึ้นมาคือ “ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า”ผมมีความสนใจอยากเป็นธรรมทูต ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรใหญ่ ผมเคยไปสัมผัสชิวิตธรรมทูตในประเทศเขมร ตั้งแต่สมัยเป็นเณรปรัชญา เคยไปสัมผัสชีวิตธรรมทูต กับคุณพ่อ แกงตาร์ คณะสงฆ์ MEP. ที่ ตำบลท่าสองยาง อ. แม่สอด จ.ตาก อยู่หลายเดือน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มสามเณรผู้สนใจเป็นธรรมทูต
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 3

   ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า ตอนที่ 3         ในปี2 ของการเป็นผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผมถูกส่งตัวไปอยู่วัดพระเมตตา แทนคุณพ่อวิบูลย์ ลิขิตธรรมที่ถูกส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผมมีความศรัทธาภักดี ต่อพระเมตตา ตั้งแต่สมัยเป็นเณรใหญ่ และเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ ผมมีส่วนช่วยเผยแพร่ความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตาทั้งในระดับสังฆมณฑล และระดับประเทศ