สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

เกิดวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 1976
สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ที่อยู่ปัจจุบัน

สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม
ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
อีเมล poonsub_lee@hotmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี

ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี

ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ส.ค.2018

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
17ส.ค.2019  

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม                             โดยพระอัครสังฆราชฟิลิป รรจง ไชยรา                                                 พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอุบลราชธานี

9 ม.ค. 2021  รับการบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม                                     โดยพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 ม.ค. 2012 –  01ม.ิ.ย.2012                                                                                               วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
01 มิ.ย. 2013 – 13 ธ.ค. 2015 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค. 2015 – 03 ม.ค. 2016 วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
09 ม.ค. 2016 – 19 ก.พ. 2017 วัดนักบุญอันนา ต.ท่าจีน จ.สมุทรสาคร
01 เม.ย.2017 – 10 เม.ย. 2017 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู
11 เม.ย. 2017 – 26 พ.ค. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
27 พ.ค.2017-18 มี.ค.2018 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
21 มี.ค. 2018 – 30 เม.ย. 2018 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
23 มิ.ย. 2018 – 24 ก.พ. 2019 

อภิบาลชาวชุมชนกองขยะหนองแขม ถนนพุทธมณฑล สาย 3 กรุงเทพฯ           วัดประจำอารามคาร์แมล สามพราน และสอนภาษาไทยแรงงานชาวเมียนมาร์       ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

24 มี.ค. 2019 – 14 พ.ค. 2019

วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 
22 มิ.ย. 2019 – 29 ก.พ. 2020                                                                                                                                                                     

วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว

14 พ.ย. 2020 – 1 ม.ค. 2021

วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรโมเสส กฤษฎี วัฒนกูลไพศาล

เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 สัตบุรุษ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย

สามเณรยอห์น ภาสกร แซ่ซี

เกิดวันที่ 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล บ้านแม่พืช จ.กำแพงเพชร สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครสวรรค์ เรียนภาษาอังกฤษ 2018 เรียนที่มะนิลา ฟิลิปปินส์ อีเมล passakon7777@gmail.com   ประวัติการศึกษา อนุปริญญา