บทความอื่น ๆ

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด

ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ

ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน

ซ.เวโรนีกา เปี่ยมสุภาพเมตตาจิต                   ใจเป็นมิตรเอื้อเฟื้อรักศาสตร์ศิลป์

ใส่ใจเยี่ยมผู้ยากไร้เป็นอาจิณ                            ไม่หยุดนิ่งใฝ่เรียนรู้วิทยาการ

ท่านมีความกระตือรือล้นตื่นตัวเสมอ                แต่ไม่เผลอละเลยชีวิตจิต

ชอบรำพึงชอบภาวนา ใคร่ครวญคิด                          มีชีวิตสนิทตามน้ำพระทัย

ซ.เบอร์นาร์ดคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง    ไม่กลัวเกรงหน้าอินทร์หน้าพรหมไหน

รักสะอาดรักระเบียบรักวินัย                                   รักต้นไม้รักปักผ้าขายเป็นทุน

ท่านคล่องแคล่วภาษาอังกฤษเป็นเบอร์หนึ่ง        เป็นที่พึ่งหาปัจจัยมาเกื้อหนุน

ช่วยเชื่อมโยงสิงคโปรมาเจือจุน                                จิตการุณไม่เคยหายจากใจท่าน

ยี่สิบปีความดีที่สร้างสม                               ยังทับถมเป็นตำนานให้เล่าขาน

แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน                                               แต่วันวานแห่งความดีไม่มีลืม

ขอขอบคุณจากใจจริง ธรรมทูตไทย                 นานแค่ไหนยังคงระลึกถึง

ทั้งในคำภาวนาและถ้อยคำนึง                                 ยังซาบซึ้งความดีท่านไม่มีคลาย

ขอพระเจ้าประทานพรอย่างอุดม                     ให้มากสมความดีที่มากหลาย

ให้ท่านมีสุขภาพดีทั้งใจกาย                     ยังคงฉายแสงพระคริสต์ตลอดชีวิตเอย

 

                                                          โดยพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ

                                                          13 มกราคม 2013

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความอื่น ๆ

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ
บทความอื่น ๆ

กลอนธรรมทูตไทยใจหนึ่งเดียว

      สมาชิก ธรรมทูตไทย ใจหนึ่งเดียว          สามัคคี กลมเกลียว สมานฉันท์      เราต่างมี ประสบการณ์ เจ็บปวด(เฮิร์ท)ร่วมกัน    แต่คืนวัน แปรเปลี่ยน เป็นพระพร