การฟื้นฟูจิตใจของ PMG

การฟื้นฟูจิตใจของ PMG ทุกรุ่น 1- 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2013

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2013

จะมีการฟื้นฟูจิตใจของ PMG ทุกรุ่น 1- 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2013
โดยค.พ.วัชศิลป์ กฤษเจริญ
สถานที่บ้านคริสตินา ปากเกร็ด นนทบุรี
เวลาตั้งแต่ 08.30 -17.00 น.
Avatar

sunday

About Author