ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966
ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม
ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 12 694 301
ไทย : 08-2357-8434
อีเมล sudathip113@hotmail.co.th
ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช
25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก
24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ
14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย
14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต
ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังบัดตัมบอง
ปัจจุบัน รับผิดชอบเด็กในศูนย์กำปงธม บ้านมารดาสันติภาพ
ปัจจุบัน ดูแลศูนย์คำสอน และงานเยาวชน
วัดกำปงโรเต๊ะ และวัดแปรกสเบาว์
ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผู้ใจดี จ.กำปงธม
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic
ผู้ร่วมงาน

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์ เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน