บทเทศน์มิชชั่น 25 ปี

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 2)

 บทเทศน์ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 11:00 น.   โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ    ณ วัดราชินีสันติสุข 101 สำหรับรอบนี้ คุณพ่อบอกจัดหนักครับ  แอดมินสรุปมาโดยย่อ ๆ โดยเน้นบทอ่านเป็นหลักครับ

“(คุณพ่อเกริ่นนำ ด้วยการขอบคุณคุณพ่อเจ้าอาวาสคุณพ่อบุญเสริม เนื่องพลี และขอบคุณคณะพระกุมารเยซู ที่ได้ส่งสมาชิกไปร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย ทั้งยังได้เล่าถึงจุดกำเนิดของคณะฯ และการเป็นธรรมทูตในคณะฯรวมถึงความเข้าใจโดยย่อของคณะฯ ครับ : Admin สรุป)

      บทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ จากหนังสือโยบ  เป็นหนังสือในหมวดปรีชาญาณ สอนความรู้สอนความจริงโยบ ถือเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีความดี ระดับชั้นนำของสังคมและเราก็ทราบว่า ปีศาจขอพระเจ้าทดสอบโยบ ในทุกเรื่องของชีวิตเหลือเพียงแต่ตัวเปล่า เหลือเพียงชีวิต ตอนจบของเรื่องนี้โยบถือเป็นคนที่ดีใช้ได้ แต่ยังไม่เพรียบพร้อมสมบูรณ์แบบ

 

     ฟังเรื่องโยบในบทอ่านในวันนี้ ดูจะเป็นแง่ลบ เต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตคริสตชนของเราไม่ควรคิด-เชื่อแค่นี้ สิ้นหวัง/Hopeless ไม่ได้อย่างที่เราจะพบได้ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงนำความหวัง นำพระพรมาสู่เราเมื่อเจอแม่ยายเปโตร ก็ทรงรักษาให้หายพบกับคนเจ็บคนป่วย ก็ทรงรักษาให้หายพบกับคนถูกปีศาจสิง ก็ทรงขับไล่ปีศาจไป

     เจอคนป่วย มีความทุกข์ ก็ทรงรักษาให้หาย มีความสุขเจอคนปีศาจสิง มีความทุกข์ ก็ทรงไล่ปีศาจ มีความสุขภาพของพระเยซูเจ้า (ความสุข/ความหวัง) และภาพของโยบ (ความทุกข์/ความสิ้นหวัง) จึงแตกต่างกัน

     อาจมีทุกข์บ้าง อาจมีสุขบ้าง แต่ไม่ใช่จะทุกข์อย่างเดียว คิดว่า เกิดมามีแต่ความทุกข์ก็อาจจะถูกในมุมของเขาแต่ไม่ใช่แบบมุมของเรา ไม่ใช่แบบคริสตชน

     พระเยซูเจ้าทรงนำความสุขมาให้เรา และบอกเราว่าพระเจ้าทรงสร้างเรามาเพื่อเตรียมรับความสุขและเป็นความสุขนิรันดร์ (คำพูดยืนยันในพระคัมภีร์ ฮบ 5:8-9)เพราะเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ทรงนอบน้อมต่อพระบิดาในแผนการณ์ไถ่ให้รอดพ้น พระองค์ทรงเป็นต้นกำเนิดความรอดพ้นทรงเป็นบ่อเกิดของชีวิตนิรันดร สำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์

    พี่น้องคงไม่ปฏิเสธว่า เรา(ทุกคน)เป็นคนบาป ผมเองไปทำงานธรรมทูต ก็ไปทั้ง ๆ ที่ยังเป็นคนบาปแต่เมื่อทำงานธรรมทูตไป ในสนามการทำงานพระองค์จะทรงใช้เราทำงานของพระองค์เพื่อจะทรงขัดเกลานิสัยไม่ดีต่าง ๆ ของเรา ให้เราดีขึ้นไม่ได้ทรงใช้เราเพราะเราสมบูรณ์แบบแล้วเพราะถ้าจะต้องรอจนถึงเวลาที่เราดีพร้อมทุกอย่างแล้วจึงออกไปทำงานธรรมทูต เชื่อว่าคงไม่มีวันได้ออกไปทำ    ชีวิตนิรันดร์ที่พระนำมาให้ สำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ไม่อาจจะมองเห็นด้วยตา แต่เรามองเห็นได้ด้วยใจ

    อาจจะมีคนที่ดีพร้อมกับเรา แต่ยังไม่ได้เชื่อในพระองค์แต่พระเจ้าได้ทรงประทานความเชื่อให้กับเรา แม้เราอาจจะไม่ดีกว่าเขา ไม่เก่งไปกว่าเขา และยังเป็นคนบาป แต่ความเชื่อคือของประทานของพระองค์ เมื่อได้รับความเชื่อแล้ว จะต้องไปประกาศ ไปแบ่งปันให้กับคนอื่น ๆ เพื่อจะได้เชื่อในพระเจ้า

ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้พูดถึงการประกาศข่าวดีเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องประกาศข่าวดี มิฉะนั้น วิบัติจะเกิดแก่เรา  ความเชื่อ ความสุข ที่เราได้รับจากพระเจ้านี้  เราเก็บไว้ไม่ได้ ต้องแบ่งปัน ต้องประกาศ ต้องบอกต่อ   และที่พระองค์ไม่ทรงบันดาลให้ทุกคนได้เชื่อในพระองค์   ทั้ง ๆ ที่ก็ทรงทำได้ในฐานะพระผู้สร้าง    เพื่อจะให้พวกเราได้มีส่วนร่วมในงานของพระองค์  ให้บางคนเชื่อก่อน และให้ได้ไปแบ่งปันให้กับพี่น้องที่ยังไม่เชื่อ

     แก่นแท้ เนื้อหา สาระของการประกาศพระวรสาร คือ กท 4:4-7  และเราจำเป็นต้องประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นนี้เพราะเป็นหน้าทีของเราที่จะต้องประกาศข่าวดีด้วย

     ใน อฟ 2:8-9 นักบุญเปาโลบอกพวกเราด้วยว่าเราได้รับความรอดพ้นอาศัยความเชื่อที่พระองค์ประทานให้ มิใช่เพราะเรากระทำเอง ทั้งนี้เพื่อมิให้ใครโอ้อวดตนเองได้”

      ยาวนิดหน่อยครับ แอดมินพยายามขัดแต่กระดูกมาแล้วครับ  แต่เชื่อเถอะครับ ถ้าคุณได้อ่านมาถึงตรงนี้ คุณคงพบคำตอบ
บางอย่างในชีวิตของคุณครับ

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทเทศน์มิชชั่น 25 ปี

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

 วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 ณ วัดนักบุญเปโตร โดย คุณพ่อ อนุรักษ์ ประจงกิจ ผู้เทศน์ บทอ่านที่หนึ่ง           หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ บอกกับเราว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนจากพวกเรามาเป็นประกาศกมาทำงานของพระองค์ มารับใช้พระองค์ เป็นคนที่เรารู้จัก เป็นคนที่อยู่ในหมู่พวกเราบางที เราอาจจะรู้ว่าบ้านเขาทำอะไร เขาเป็นลูกเต้าเหล่าใคร นิสัยเป็นยังไงเห็นความดีบ้าง ไม่ดีบ้าง
บทเทศน์มิชชั่น 25 ปี

บทเทศน์มิชชั่นของคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ ที่วัดราชินีสันติสุข 101 (รอบ 1)

       บทเทศน์เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015 ในพิธีบูชาขอบพระคุณ รอบ 9:00น. ณ วัดราชินีสันติสุข 101 โดยคุณพ่ออนุรักษ์ ประจงกิจ (อ.ประจงกิจ)   โอกาสการเทศน์มิชชั่นฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย