Uncategorized

พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จ.เชียงราย ประจำปี 2017

          วันที่ 13-16 เม.ย. 2017 ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จ.เชียงราย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีตื่นเฝ้าปัสกาในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน พระสงฆ์คณะเยสุอิต เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลังแก่เด็กค่ายรวม 3 คน ณ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ด้วย

          ส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์สมโภชปัสกา คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี เจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธี เฉลิมฉลองการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เอาชนะบาปและความตาย โอกาสนี้ มีพิธีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กค่าย 10 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 33 คน

{besps}2017/MaeJan_HolyWeek_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}