Uncategorized

ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จัดค่ายแห่งรัก ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษา

          วันที่ 21-26 มี.ค. 2017 ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จ.เชียงราย หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัด “ค่ายแห่งรัก” ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กและเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยกลุ่มสามเณรคณะธรรมทูตไทย พร้อมด้วยซิสเตอร์วันทนา กิจมงคล คณะพระกุมารเยซู และกลุ่มผู้ฝึกหัดของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ณ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ซึ่งมีคุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี สมาชิกคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส

          งานนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานได้สาระ พร้อมสัมผัสความรักของพระเจ้าผ่านเนื้อหาคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ และกิจกรรมสร้างสรรค์มอบแก่น้อง ๆ ชนเผ่าอาข่าและอื่น ๆ ตลอด 6 วัน

{besps}2017/MaeJan_Camp1_2017{/besps}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Uncategorized

เสกป่าศักดิ์สิทธิ์เขตศูนย์แม่จัน

        คุณพ่อรชตะ ประทุมตรีเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน แม่จัน เสกสุสาน ป่าศักดิ์สิทธิ์ ตามหมู่บ้านบนดอย เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 23 พ.ย. 2014 ที่ผ่านมา วันเดียว 3 หมู่บ้าน คุณพ่อมีหน้าที่ดูแลทั้งหมด
Uncategorized

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ที่ประเทศกัมพูชา

       เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาพี่น้องคาทอลิกชาวกัมพูชามีความปิติยินดียิ่ง ที่พวกเขาได้พระสงฆ์ใหม่อีกหนึ่งคน ซึ่งเป็นคนกัมพูชา พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อ ยอแซฟ มวง รัวส์ จัดขึ้นที่มิสซัง บัดดอมบอง โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {besps}2014/rosordination{/besps}