สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972

สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน :  ศูนย์คาทอลิกเชียงของ เลขที่ 514 หมู่ 10 บ้านโจ้โก้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140

พื้นที่แพร่ธรรม :  อ.เชียงของ อ.ขุนตาล อ.พญาเม็งราย อ.เทิง อ.เชียงแสน

หน้าที่ปัจจุบัน : เจ้าวัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ

หน้าที่ในคณะ  : ที่ปรึกษาคณะฯ และเหรัญญิกคณะฯ

คติพจน์ประจำใจ : วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยของข้าพเจ้า

peterpao.tms@hotmail.com

peterpao.tms

Wiboon Likhittham

08-1883-3974

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

3 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

3 มิ.ย. 2001 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

6 พ.ค. 2001 – 5 พ.ค. 2002 : ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ – เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ

5 พ.ค. 2002 – ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่

5 พ.ค. 2002 – 15 พ.ค. 2003 : ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์ – แห่งลูร์ด ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง

15 พ.ค. 2003 – 12 ก.พ. 2012 : เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา แม่แอบ ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

12 ก.พ. 2012 – 26 ก.ย. 2012 : พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม

26 ก.ย. 2012 – 05 พ.ค. 2013 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ – กรรมกร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่

5 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014 : เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา

5 พ.ค. 2013 – 1 พ.ค. 2015 : อธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

1 พ.ค. 2015 – ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ

3 ก.พ. 2016 – ก.พ. 2018 : อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย

20 ม.ค. 2017 – ก.พ. 2018 : ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4

25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน