สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

เกิดวันที่ : 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975

สังกัดวัด : อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญซีโมนและยูดาห์ เมืองปาดัว ประเทศอิตาลี่

สังฆมลฑล : สังฆมณฑลหลวงพระบาง

พื้นที่แพร่ธรรม : ทำงานที่สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สปป.ลาว

หน้าที่ปัจจุบัน :  กำลังศึกต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยางานอภิบาล

หน้าที่ในคณะ : เป็นสมาชิกของหมู่คณะแขวงประเทศไทย

คติพจน์ประจำใจ : ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย

peterbuntham@gmail.com

0843342317

  –

  –

(+39)3246650021

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

18 ต.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

19 ต.ค. 2012 : รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

08 ธ.ค. 2013 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ เมืองท่าแขก สปป.ลาว โดยพระสังฆราชยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก

8 ธ.ค. 2013 – ปัจจุบัน : ผู้ให้การอบรมในสามเณราลัยยอห์น มารีย์ เวียนเนย์ มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ,  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก

3 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน : อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว