สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

เกิดวันที่ : 7 กันยายน ค.ศ. 1976

สังฆมลฑล :  สังฆมณฑลราชบุรี

ที่อยู่ปัจจุบัน :  วิทยาลัยแสงธรรม (ตึก 5) 20 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จ. นครปฐม 73110

พื้นที่แพร่ธรรม :  เขตประเทศไทย

หน้าที่ในคณะ : สมาชิกคณะ

หน้าที่ปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย(PMS) , เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต

คติพจน์ประจำใจ :  รัก รับใช้ ใฝ่ความจริง ยิ่งเข้าใจ ไม่ตัดสิน

  trirong_m@yahoo.com

  Trirong Multree

  trirong1976

  062-7428662

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

9 มิ.ย. 2007 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

1 ม.ค. 2012 – 2014 : ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ

1 ม.ค. 2012 – 2014 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเขตตาแก้ว มิสซังพนมเปญ

ปี 2014 – 2020 : พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี

ปี 2020 – ปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย(PMS) , เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว