สมาชิกคณะ

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971
สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท
สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 0-5422-2475, 0-5422-5475, 08-1746-5878
อีเมล augustine.tms@gmail.com
คติพจน์ พ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อ (ลก 15:18)
หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
13 ต.ค. 2012

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
13 ต.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
27 เม.ย. 2013

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
ระหว่างปี 2000 – 2010 ช่วยงานที่วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
ระหว่างปี 2010 (6 เดือน) ช่วยงานที่วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
ระหว่างปี 2010 – 2012 ช่วยงานที่ศูนย์นักบุญมาร์ติน จ.นนทบุรี
17 เม.ย. 2012 – 30 เม.ย. 2013 ประจำสำนักมิสซังนครราชสีมา ดูแล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดิน-บริษัท-มูลนิธิของ
สังฆมณฑลนครราชสีมา เทศน์และช่วย
งานอภิบาลตามวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑล
01 พ.ค. 2013 – 10 พ.ค. 2014 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
11 พ.ค. 2014 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
11 พ.ค. 2014 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน
ก.พ. 2018 – ปัจจุบัน อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย
ส.ค. 2018 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว