สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

เกิดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972

สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน : 1788b National Rd.5, Phsar Touch 3, Toul Sangkae, Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia

สังฆมลฑล :  วัด น.ยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ St.Joseph parish

พื้นที่แพร่ธรรม : Vicariate of Phnom Penh ,North of PPN pastoral sector

หน้าที่ปัจจุบัน :   Parish priest of St.Joseph Phsar Touch and Priest in charge North of PPN pastoral sector; PMS National Director of Laos&Cambodia; Bishop delegate of Ecclesiastical Tribunal Lao&Cambodia; Bishop delegate of CSC; Postulator of Martyr committee of Cambodia; Professor in St.John Mary Vianney major seminary; Chancellor of Vicariate of Phnom Penh and Bishop’s counselor.

หน้าที่ในคณะ : General secretary; Member of TMS directorate; Superior delegate of TMS community in Cambodia.

คติพจน์ประจำใจ :  ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด (อสย 6:8)

dentms@gmail.com, chatsirey@gmail.com

pauldenny

  Roeung Chatsirey

  pauldenny 2010

+855 963422144, +855 77800211

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาโท : กฏหมายพระศาสนจักร มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา กรุงโรม ประเทศอิตาลี

23 มิ.ย. 2001 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

23 มิ.ย. 2001 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

29 ก.ย. 2012  : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

ปี 2014 – ปัจจุบัน : อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศกัมพูชา

20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน :  เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทยก.พ. 2018 – ปัจจุบันที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4

ปัจจุบัน : เลขาธิการมิสซังพนมเปญ และ Chancellor

ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดสวายปะ วัดแสนสุข วัดเปรกตาแตน และวัดกอมปงหลวง มิสซังพนมเปญ

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว