สมาชิกคณะ

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

เกิดวันที่ :  9 ธันวาคม ค.ศ. 1962

สังกัดวัด :  วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา

สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญ ฟรังซิสเซเวียร์ จำปา พนมเป็ญ กัมพูชา

พื้นที่แพร่ธรรม : เขตลุ่มแม่น้ำโขง กัมพูชา

หน้าที่ปัจจุบัน :  พ่อเจ้าวัด เขต

หน้าที่ในคณะ : รองเจ้าคณะ

คติพจน์ประจำใจ :   ทำทุกสิ่งด้วยความรัก และรักทุกสิ่งที่เราทำ

sripramong1@hotmail.com

we016840540

  –

  –

  097-7840540, 070-840540

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม

ปริญญาตรี : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม

7 มิ.ย. 1992 : รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

7 มิ.ย. 1992 : ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย

19 ม.ค. 2012 : ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย

15 พ.ค. 1992 – 09 พ.ย. 1994 : ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกัมพูชา ที่ชายแดนประเทศไทยในจังหวัดสุรินทร์

9 พ.ย. 1994 – ประมาณปี 1995 : ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพระตะบอง

9 พ.ย. 1994 – ประมาณปี 1995 : เจ้าอาวาสวัดกำปงธม จ.พระตะบอง

ปี 1995 – ปลายปี 1995 : ศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศฟิลิปปินส์

ปี 1996 – ปัจจุบัน : ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ

ปี 1996 – 1997 : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ จ.พนมเปญ มิสซังพนมเปญ

ปี 1998 – 2001 : เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ จ.พนมเปญ

ปี 2001 – 2011 : เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล อ.กำปงโสม จ.สีหนุวิลล์

ปี 2001 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาพระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญใน

ปี 2010 : ดูแลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศกัมพูชา

19 ม.ค. 2011 – 19 ม.ค. 2017 : รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย

20 ม.ค. 2011 – ปี 2014 : อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศกัมพูชา

ปี 2012 – ปัจจุบัน : เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อ.กำปงโสม จ.สีหนุวิลล์

19 ก.พ. 2012 – ปัจจุบัน : เจ้าอาวาส 6 วัด ริมฝั่งแม่น้ำโขง

ก.พ. 2018 – ปัจจุบัน : รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 1

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว