สมาชิกคณะ

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946
สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.)
พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 , 08-9829-6208
อีเมล pelosin.adriano@gmail.com
หน้าที่ในคณะ อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
16 มิ.ย. 1972
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
19 ม.ค. 2011 – ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
01 พ.ค. 2013 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 เมษายน ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดคาทอลิกพระแม่แห่งมวลชนนานาชาติ สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 
สมาชิกคณะ

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget] คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์ เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว