งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมเขตกัมปงจาม

ซิสเตอร์ เซเวียร์ ทิพากร บุญประสม

ซิสเตอร์ เปลาจี สมปอง สายสอน

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในพนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ปี 1995 – 2012 ปี 2012- ปัจจุบัน  คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม