คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

คุณพ่อหัตถชัย วงศ์มาแสน ปี 2011- 2014

 

วันที่ 29 เดือน กันยายน 2011 เข้าประเทศกัมพูชา  เรียนภาษากัมพูชา ในมหาวิทยาลัย ที่กรุงพนมเปญ  เป็นเวลา 1 ปี  จากนั้นในปี 2013 เรียนภาษาตามชุมชน ที่มิสซังกะปงจาม ได้รับมอบหมายให้ดูแลวัด นักบุญโมสกาตี อำเภอแม่มด  

     ปี 2014 กลับมาเรียนภาษาอีกครั้ง ที่โรงเรียนดอนบอสโก ได้รับมอบหมายให่้ดูแลเด็กคำสอนที่โรงเรียน

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในพนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ปี 1995 – 2012 ปี 2012- ปัจจุบัน  คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม