ข่าวกิจกรรมคณะ

Glory to God for first Slab working today

     อีกหน้าหนึ่งของงานธรรมทูตที่เกิดจากความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมช่วยกันและกัน ในการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในประเทศมิสซังกัมพูชา… กรุงพนมเปญ ที่เคยสูญเสียทุกสิ่งอย่างเมื่อ 40 กว่าปีก่อน
💕 วันนี้วันสำคัญวันหนึ่ง คือ การเทพื้นปูนชั้นใต้ดินของโบสถ์ น.ยอแซฟ พซาโตจ เป็นวันที่เสาเข็ม จะรวมกันเป็นฐานเสาของวัดด้านบน และเชื่อต่อกันทั้งหมดด้วยคานใต้ดิน ที่จะเทปูนพร้อมกัน… ขอบคุณพี่น้องที่เป็นกำลังใจกำลังทรัพย์  🙏 ขอท่านนักบุญยอแซฟ ช่วยอ้อนวอนพระเยซูเจ้า ให้งานนี้ได้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปด้วยดีด้วยเทอญ
🎉 ขอให้พระวิหารนี้ เป็นที่สรรเสริญพระองค์และประกาศพระสิริมงคลของพระองค์… อาแมน

 

Avatar

sunday

About Author