บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 3

   ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า ตอนที่ 3

        ในปี2 ของการเป็นผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผมถูกส่งตัวไปอยู่วัดพระเมตตา แทนคุณพ่อวิบูลย์ ลิขิตธรรมที่ถูกส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผมมีความศรัทธาภักดี ต่อพระเมตตา ตั้งแต่สมัยเป็นเณรใหญ่ และเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ ผมมีส่วนช่วยเผยแพร่ความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตาทั้งในระดับสังฆมณฑล และระดับประเทศ

 

       และในงานชิ้นสุดท้ายของผมก่อนไปเป็นธรรมทูต ก็คือเทศน์ฟื้นฟูจิตใจพระเมตตา และการทำซีดีเพลงพระเมตตา ให้กับคณะพระเมตตาประเทศไทย วัดพระเมตตาเป็นวัดที่ คุณพ่อ วิบูลย์ ลิขิตธรรม สร้างขึ้นในปี ค.ศ.2008 ก่อนหน้าที่ผมจะได้รับมอบหมายให้ไปแทน 4ปี

      เพียงแค่ชื่อวัด ก็ตอกย้ำให้ผมเชื่อมั่นในคำพูด ประโยคเบื้องต้นอีกครั้งว่า ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า” ซึ่งแม้ผมแทบจะไม่รู้เลยว่า พระเจ้าทรงมีแผนการอะไรบ้างในชีวิตของผม หรือแทบไม่รู้เลยว่าพนะเจ้าทรงเตรียมการอะไรไว้บ้างสำหรับชีวิตของผม หรือ แทบไม่รู้เลยว่า พระองค์ต้องการใช้อะไรผมบ้าง แต่ผมก็เชื่อมั่นว่า ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง         ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โดยได้รับการยอมรับ ให้เกียรติจากทางโรงเรียนอย่างดี เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคาทอลิก       ผู้อำนวยการได้เชิญผมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอมผมจึงเข้าออกโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครเรียน อย่างภาคภูมิใจ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 1

 ตอนที่ 1 ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า          หากจะให้ผมเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต ประโยคคำพูดที่ผุดขึ้นมาคือ “ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า”ผมมีความสนใจอยากเป็นธรรมทูต ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรใหญ่ ผมเคยไปสัมผัสชิวิตธรรมทูตในประเทศเขมร ตั้งแต่สมัยเป็นเณรปรัชญา เคยไปสัมผัสชีวิตธรรมทูต กับคุณพ่อ แกงตาร์ คณะสงฆ์ MEP. ที่ ตำบลท่าสองยาง อ. แม่สอด จ.ตาก อยู่หลายเดือน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มสามเณรผู้สนใจเป็นธรรมทูต