บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 1

 ตอนที่ ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า

         หากจะให้ผมเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต ประโยคคำพูดที่ผุดขึ้นมาคือ ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้าผมมีความสนใจอยากเป็นธรรมทูต ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรใหญ่ ผมเคยไปสัมผัสชิวิตธรรมทูตในประเทศเขมร ตั้งแต่สมัยเป็นเณรปรัชญา เคยไปสัมผัสชีวิตธรรมทูต กับคุณพ่อ แกงตาร์ คณะสงฆ์ MEP. ที่ ตำบลท่าสองยาง อ. แม่สอด จ.ตาก อยู่หลายเดือน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มสามเณรผู้สนใจเป็นธรรมทูต ทุกวันศุกร์ ในช่วงเป็นเณรเทววิทยา แต่ผมก็ยังไม่กล้าตัดสินใจ เป็นต้น ยังไม่มั่นใจว่าเป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าหรือไม่

 

       ครั้นบวชเป็นพระสงฆ์สังฆมณฑล ผมก็มีความพยายามที่จะทำพันธกิจแพร่ธรรม 360 องศา ดังคำพระสงฆ์รุ่นพี่หลายๆคนในสังฆมณฑลที่มักจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้  ในทำนองที่ว่าการมีจิตตารมณ์ ธรรมทูต ไม่จำเป็นต้องเข้าสังกัดคณะธรรมทูต และให้ถูกส่งไปทำงานยังต่างแดน เพราะในเขตมิซซังของเรา ก็มีสนามงานมิซชั่นมากมาย ถ้าเราคิดจะทำจริงๆ

     อย่างไรก็ดี ความปรารถนาลึกๆในใจก็ยังคงถูกบ่มเพาะและเติบโตอย่างเงียบๆหลายปี จนผมได้มีโอกาสไปแสวงบุญกับคณะทัวร์ไปประเทศลาว ในปีที่7 ของการเป็นพระสงฆ์ ได้มีโอกาสคุยกับคุณพ่ออนันต์ พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ที่ไปช่วยคณะเซนต์ปอลเดร ชาวิตร เปิดงานมิชชั่นในประเทศลาวหลายปี ผมรู้สึกสงสารคุณพ่อที่อายุมากแล้ว แถมมีโรคประจำตัวหลายอย่าง แต่ก็ยังคงทำหน้าทีต่อไป เพราะไม่มีไครไปแทน และได้เห็นถึงความพยายามของท่านที่จะจัดตั้งกลุ่ม คริสตชน ท่ามกลางความยากลำบาก ของการขาดอิสรภาพในการนับถือศาสนา

    ในปีต่อมาผมได้มีโอกาสไปแสวงบุญกับคนทัวร์เดิมที่ประเทศพม่า ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องมีเวลาให้ผมได้เผยแพร่ความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตา ในประเทศพม่าด้วย ที่สุด ผมได้เผยแพร่พระเมตตา ให้กับกลุ่มคริสตชน ชาติพันธุ์ อาข่า ในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่ง และเมื่อผมแสดงพระรูปพระเมตตาให้ชาวบ้านดู และถามว่า เคยเห็นภาพพระเยซูเจ้าในภาพลักษณ์พระเมตตาไหม คำตอบที่ได้คือไม่เคยเห็นซึ่งเป็นคำตอบที่ทำให้ผมรู้สึกสะดุดใจว่า แท้จริงแล้วยังมีผู้คนอีกมากมาย เป็นต้น ชาวบ้านที่อยู่ตามเขาตามดอย ที่ยังไม่รู้จักพระเมตตา หรือยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังไม่รู้จักพระเยซูคริสตเจ้า ทั้งหมดทั้งมวลถูกจัดวาง เรียงราย และหล่อหลอม ภายใต้คำพูดประโยคเบื้องต้นที่ว่า ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง         ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โดยได้รับการยอมรับ ให้เกียรติจากทางโรงเรียนอย่างดี เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคาทอลิก       ผู้อำนวยการได้เชิญผมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอมผมจึงเข้าออกโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครเรียน อย่างภาคภูมิใจ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 3

   ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า ตอนที่ 3         ในปี2 ของการเป็นผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผมถูกส่งตัวไปอยู่วัดพระเมตตา แทนคุณพ่อวิบูลย์ ลิขิตธรรมที่ถูกส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผมมีความศรัทธาภักดี ต่อพระเมตตา ตั้งแต่สมัยเป็นเณรใหญ่ และเมื่อบวชเป็นพระสงฆ์ ผมมีส่วนช่วยเผยแพร่ความศรัทธาภักดีต่อพระเมตตาทั้งในระดับสังฆมณฑล และระดับประเทศ