ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการแขวงกัมพูชาเดินทางเยี่ยมสมาชิก

       เมื่อวันที่ 21-23 ตุลาคม ที่ผ่านมา คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการคณะฯแขวงประเทศกัมพูชา ได้เดินทางออกเยี่ยมสมาชิกผู้ร่วมงาน ที่ทำงานในเขตมิสซังกัมปงจา  ทางภาคอีสานของประเทศกัมพูชา  โดยมีซิสเตอร์ มารีย์ เซเวียร์ ทิพากร บุญประสม ทำงานที่จังหวัด กรอเจะ และคซึมซึ่งเป็นที่ที่เพิ่งเริ่มตนได้สองปี ตอนนี้เปิดสอนนักเรียนอนุบาลอายุ 5 ขวบ จำนวน 29 คน  และ ซิสเตอร์ เปลาจี สมปอง สายสอน ทำงานที่จังหวัดกัมปงจาม ดูแลบ้านโนวิชและอัสปีรัน  ซึ่งปีนี้มีอัสปีรัน 3 คน   {gallery}2014/frdenvisitatkompongcham{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}