สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985
สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236
อีเมล boyzeeyooh@gmail.com
คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16)
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
13 ส.ค. 2011

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
11 ส.ค. 2012

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี
20 ก.ค. 2013

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
10 พ.ค. 2014

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
30 เม.ย. 2016 เข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
18 ม.ค. 2017 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
05 พ.ค. 2014 – 29 เม.ย. 2016 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน
30 เม.ย. 2016 – 14 ก.ย. 2017 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
15 ก.ย. 2017 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย