สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

คุณพ่อเปโตร วิบูรณ์ ลิขิตธรรม

เกิดวันที่ 07 เมษายน ค.ศ. 1972
สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระตรีเอกภาพ เลขที่ 97/2 บ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ 13
ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์ 08-1883-3974
อีเมล peterpao.tms@hotmail.com
คติพจน์

วิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีแด่พระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงเหลียวแลความต่ำต้อยของข้าพเจ้า
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
03 มิ.ย. 2001

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
03 มิ.ย. 2001 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
06 พ.ค. 2001 – 05 พ.ค. 2002

ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์-
เมืองลูร์ด บางสะแก กรุงเทพฯ
05 พ.ค. 2002 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
05 พ.ค. 2002 – 15 พ.ค. 2003

ช่วยงานอภิบาลวัดแม่พระประจักษ์-
แห่งลูร์ด ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
15 พ.ค. 2003 – 12 ก.พ. 2012

เจ้าอาวาสวัดแม่พระฟาติมา แม่แอบ
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
12 ก.พ. 2012 – 26 ก.ย. 2012 พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติม
26 ก.ย. 2012 – 05 พ.ค. 2013

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ-
กรรมกร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่
05 พ.ค. 2013 – 11 พ.ค. 2014 เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา
05 พ.ค. 2013 – 01 พ.ค. 2015

อธิการสามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
01 พ.ค. 2015 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
03 ก.พ. 2016 – ก.พ. 2018 อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
20 ม.ค. 2017 – ก.พ. 2018 ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย