สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมง

เกิดวันที่ 09 ธันวาคม ค.ศ. 1962
สัตบุรุษ วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน จ.พระนครศรีอยุธยา
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มิสซังพนมเปญ
ที่อยู่ปัจจุบัน

Rev. Werachai Sripramong, Catholic Church
P.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 168 40 540 , +855 977 840 540
ไทย : 08-7750-8937
อีเมล sripramong1@hotmail.com
คติพจน์ ทำทุกสิ่งด้วยความรัก และรักทุกสิ่งที่เราทำ
หน้าที่ในคณะ

รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
และที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 1
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
07 มิ.ย. 1992

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
07 มิ.ย. 1992 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
15 พ.ค. 1992 – 09 พ.ย. 1994

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกัมพูชา
ที่ชายแดนประเทศไทยในจังหวัดสุรินทร์
09 พ.ย. 1994 – ประมาณปี 1995 ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพระตะบอง
09 พ.ย. 1994 – ประมาณปี 1995 เจ้าอาวาสวัดกำปงธม จ.พระตะบอง
ประมาณปี 1995 – ปลายปี 1995 ศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศฟิลิปปินส์
ระหว่างปี 1996 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ
ระหว่างปี 1996 – 1997

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ
จ.พนมเปญ มิสซังพนมเปญ
ระหว่างปี 1998 – 2001 เจ้าอาวาสวัดนักบุญยอแซฟ จ.พนมเปญ
ระหว่างปี 2001 – 2011

เจ้าอาวาสวัดอัครเทวดามีคาแอล
อ.กำปงโสม จ.สีหนุวิลล์
ระหว่างปี 2001 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ
ในช่วงปี 2010 ดูแลสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศกัมพูชา
19 ม.ค. 2011 – 19 ม.ค. 2017

รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และ
ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
20 ม.ค. 2011 – ประมาณปี 2014 อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศกัมพูชา
ระหว่างปี 2012 – ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์
อ.กำปงโสม จ.สีหนุวิลล์
19 ก.พ. 2012 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาส 6 วัด ริมฝั่งแม่น้ำโขง
ก.พ. 2018 – ปัจจุบัน

รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และ
ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 1
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย