สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

เกิดวันที่ 07 กันยายน ค.ศ. 1976
สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี
พื้นที่แพร่ธรรม พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี
หน้าที่ปัจจุบัน
พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี
ที่อยู่ปัจจุบัน

Rev. Trirong Moontri, Catholic Church
P.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 90 242 775
ไทย : 08-3133-8131
อีเมล trirong_m@yahoo.com
ไลน์ trirong1976
คติพจน์ รัก รับใช้ ใฝ่ความจริง ยิ่งเข้าใจ ไม่ตัดสิน
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
09 มิ.ย. 2007

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด
บางนกแขวก โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา
กฤษเจริญ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
01 ม.ค. 2012 – 2014 ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ
01 ม.ค. 2012 – 2014 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในเขตตาแก้ว มิสซังพนมเปญ
ระหว่างปี 2014 – ปัจจุบัน พักภารกิจและศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศอิตาลี
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย