สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971
สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท
สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 0-5422-2475, 0-5422-5475, 08-1746-5878
อีเมล augustine.tms@gmail.com
คติพจน์ พ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อ (ลก 15:18)
หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
13 ต.ค. 2012

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
13 ต.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
27 เม.ย. 2013

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์
ที่เมืองลูร์ด จ.นครราชสีมา โดยพระสังฆราชยอแซฟ
ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
ระหว่างปี 2000 – 2010 ช่วยงานที่วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น
ระหว่างปี 2010 (6 เดือน) ช่วยงานที่วัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
ระหว่างปี 2010 – 2012 ช่วยงานที่ศูนย์นักบุญมาร์ติน จ.นนทบุรี
17 เม.ย. 2012 – 30 เม.ย. 2013

ประจำสำนักมิสซังนครราชสีมา ดูแล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่ดิน-บริษัท-มูลนิธิของ
สังฆมณฑลนครราชสีมา เทศน์และช่วย
งานอภิบาลตามวัดต่าง ๆ ในสังฆมณฑล
01 พ.ค. 2013 – 10 พ.ค. 2014 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
11 พ.ค. 2014 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่
11 พ.ค. 2014 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน
ก.พ. 2018 – ปัจจุบัน อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
25 เม.ย. 2018 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงราย
ส.ค. 2018 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยพระสังฆราชฝ่ายธรรมทูต
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย