บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

บทกลอนขอบคุณจากคุณพ่อรชตะ ประทุมตรี

  คำขอบคุณ  จากใจธรรมทูตไทย  องค์ที่ 12   สงฆ์สังฆมณฑลนครราชสีมา  องค์ที่ 20

สงฆ์ลูกวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน   องค์ที่  6

ขอขอบคุณ

ด้วยสองมือพนมก้มศีรษะ       ขอบคุณพระบิดาผู้ใจดี

เมตตานักรักษาลูกคนนี้         เนินนานปีมีแผนการให้ติดตาม

วิถีพระเจ้าต่างจากวิถีมนุษย์        แต่ที่สุดจะเข้าใจในคำถาม

ว่าทำไม่เป็นดังพยายาม            ทุกคำถาม  ตอบด้วยรัก ณ กัลป์วาร์

ขอขอบคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด        ขอทูลเทิดในพระคุณ มากล้นฟ้า

ขอบคุณญาติพี่น้องช่วยด้วยศรัทธา       วันผ่านมาเต็มเปี่ยมล้น  กำลังใจ

ขอขอบคุณสังฆมณฑลที่ตนเกิด  ก่อกำเนิดกระแสเรียกข้ารับใช้

นครราชสีมารวยน้ำใจ       แม้ห่างไกล สายสัมพันธ์ยังยั่งยืน

ขอขอบคุณพระคุณเจ้าท่านชูศักดิ์   เมตตานักรับกลับมาพาสดชื่น

สู่อ้อมแขนแผ่นดินนี้ที่เคยยืน        เพื่อย้อนคืนนอนหมอบราบ ณ ดินแดน

ขอขอบคุณคณะธรรมทูตไทย        เปิดกว้างให้ใช้เวลาที่เวียงแก่น

พ่ออนุรักษ์ช่วยอุ้มชูอยู่ในแผน        ไม่ขาดแคลนความเชื่อความศรัทธา

ขอขอบคุณพ่ออาดรีอาโน         ช่วยให้โตเติบใหญ่ช่วยรักษา

ช่วยแต่เติม เสริมพลัง  เพิ่มศรัทธา      ทิ้งบ้านนามาร่วมสาน งานแพร่ธรรม

ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดี           ทุกสิ่งที่ท่านให้นั้นหมั่นคอยพร่ำ

ขอพระเจ้าทรงอวยพรและหนุนนำ         ประเสริฐล้ำน้ำพระทัยพระบิดา

ขอขอบคุณทุกท่านในวันนี้          ทุกความดีทุกคำพูดทุกคำภาวนา

ทุกกำลังใจทุกเรื่องราวร้อยชีวา      เป็นวาจาคำเดียวขอบคุณครับ

 

 

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

ขอพระเมตตาช่วยเปลี่ยนแปลง         ผมเริ่มเปิดหอพักพระเมตตา เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนชาย ชาติพันธุ์ ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา โดยพาเด็กทั้งหมดไปสมัครเรียนที่โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ โดยได้รับการยอมรับ ให้เกียรติจากทางโรงเรียนอย่างดี เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นคาทอลิก       ผู้อำนวยการได้เชิญผมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาด้วย ดังนั้นในช่วงปิดเทอมผมจึงเข้าออกโรงเรียน เพื่อดำเนินการเรื่องสมัครเรียน อย่างภาคภูมิใจ
บทความประสบการณ์แพร่ธรรม

ประสบการณ์งานธรรมทูตของ คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ ตอนที่ 1

 ตอนที่ 1 ทุกอย่างอยู่ในแผนการของพระเจ้า          หากจะให้ผมเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตธรรมทูต ประโยคคำพูดที่ผุดขึ้นมาคือ “ทุกอย่างอยู่ในแผนการณ์ของพระเจ้า”ผมมีความสนใจอยากเป็นธรรมทูต ตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเณรใหญ่ ผมเคยไปสัมผัสชิวิตธรรมทูตในประเทศเขมร ตั้งแต่สมัยเป็นเณรปรัชญา เคยไปสัมผัสชีวิตธรรมทูต กับคุณพ่อ แกงตาร์ คณะสงฆ์ MEP. ที่ ตำบลท่าสองยาง อ. แม่สอด จ.ตาก อยู่หลายเดือน และเข้าร่วมประชุมกลุ่มสามเณรผู้สนใจเป็นธรรมทูต