สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

เกิดวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1967
สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมปา มิสซังพนมเปญ
ที่อยู่ปัจจุบัน

Rev. Nikorn Pasootsaengchan, Catholic Church
P.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 883 046 942
ไทย : 08-7999-8188
อีเมล Nikorn_nikkon@hotmail.com
หน้าที่ในคณะ
รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
27 มิ.ย. 1999

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก
มนัส จวบสมัย พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี
01 พ.ค. 2003 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูตในคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
ประมาณปี 2004 – ราว เม.ย. 2005

รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ
ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
01 พ.ค. 2005 – 06 พ.ค. 2007 เจ้าอาวาสวัดพระตรีเอกภาพ อ.เชียงของ
ระหว่างปี 2008 – 2009 เจ้าอาวาสวัดพระแม่มารี อ.ปง จ.พะเยา
ระหว่างปี 2010 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่มิสซังพนมเปญ
ระหว่างปี 2010 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมปา มิสซังพนมเปญ
ระหว่างปี 2010 – ปัจจุบัน

รองอธิการและเหรัญญิกหมู่คณะ TMS
ในประเทศกัมพูชา
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย