สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์

เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1975
สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ จ.พระนครศรีอยุธยา
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์ 08-9813-6761, 09-7934-9887
อีเมล csuksutip@gmail.com, csuksutip@hotmail.com
ไลน์ poritms
คติพจน์

หากเรารับความสุขเป็นของประทานจากพระเจ้าได้
ไฉนจึงไม่ยอมรับความทุกข์ในลักษณะเดียวกัน (โยบ 2:10)
หน้าที่ในคณะ

ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 3 และ
ที่ปรึกษาอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการให้การอบรม กรุงโรม อิตาลี
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
30 พ.ค. 2004

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
30 พ.ค. 2004 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
03 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
10 พ.ค. 2004 – 05 พ.ค. 2007

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
05 พ.ค. 2007 – 2012 ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
05 พ.ค. 2007 – 2012 เจ้าอาวาสวัดนักบุญเปโตร อ.เบตง จ.ยะลา
ระหว่างปี 2012 – 2014

ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการ
ให้การอบรม ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ระหว่างปี 2014 – 20 ม.ค. 2017 เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
ระหว่างปี 2014 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษที่สามเณราลัยยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
ระหว่างปี 2014 – 30 เม.ย. 2017 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
ระหว่างปี 2015 – 24 เม.ย. 2017 อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาหมู่คณะ TMS ในประเทศไทย
20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 3
15 ก.ย. 2017 – ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลซินจู๋ ไต้หวัน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย