สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980
สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย จ.สกลนคร
สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรมจังหวัดตาแก้ว
ที่อยู่ปัจจุบัน

111 St.Preah Ang Duong Quarter Village 1,
Kampong Cham City, CAMBODIA.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 66 750 614
ไทย : 08-7127-2523
อีเมล jb_sunday@yahoo.co.th
ไลน์ frsunday
คติพจน์

พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น
ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30)
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
12 ส.ค. 2006

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยนักบุญ
ยอแซฟ จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
11 ส.ค. 2007

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
16 ส.ค. 2008

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
18 เม.ย. 2009

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์
จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัคร-
สังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
18 เม.ย. 2009 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
19 ม.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
02 พ.ค. 2010 – 15 พ.ค. 2011

รักษาการเจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
15 พ.ค. 2011 – ก.พ. 2014 ทำงานธรรมทูตที่มิสซังกัมปงจาม
15 พ.ค. 2011 – ก.พ. 2014 ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกัมพูชา
ระหว่างปี 2012 – ปัจจุบัน ผู้ดูแลเว็บไซต์ของคณะธรรมทูตไทย
ระหว่างปี 2014 – 2015

ช่วยงานอภิบาลและแพร่ธรรมที่โรงเรียน
ดอนบอสโกพนมเปญทเมย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดบึงตุมปุน และดูแลศูนย์พนมเปญใหม่
ระหว่างปี 2015 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรม
จังหวัดตาแก้ว มิสซังพนมเปญ
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย