สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

เกิดวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972
สังฆมณฑล สังฆมณฑลจันทบุรี
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
หน้าที่ปัจจุบัน
เลขาธิการมิสซังพนมเปญ
ที่อยู่ปัจจุบัน

1788B National Rd.5 P.O. box 123
Tuol Sangkae Russeykeo
Phnom Penh 12000, CAMBODIA.
โทรศัพท์

กัมพูชา : +855 77 800 211, +855 963 422 144
ไทย : 09-1224-6672
อีเมล dentms@gmail.com
ไลน์ pauldenny
สไกป์ pauldenny 2010
คติพจน์ ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด (อสย 6:8)
หน้าที่ในคณะ

ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คนที่ 4 
เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย และ
อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

กฏหมายพระศาสนจักร มหาวิทยาลัยอูร์บาเนียนา
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
23 มิ.ย. 2001

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชลอเรนซ์
เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี
23 มิ.ย. 2001 ปฏิญาณตนเข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
29 ก.ย. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
ประมาณปี 2014 – ปัจจุบัน อธิการหมู่คณะ TMS ในประเทศกัมพูชา
ปัจจุบัน เลขาธิการมิสซังพนมเปญ และ Chancellor
ปัจจุบัน

เจ้าอาวาสวัดสวายปะ วัดแสนสุข วัดเปรกตาแตน
และวัดกอมปงหลวง มิสซังพนมเปญ
20 ม.ค. 2017 – ปัจจุบัน เลขาธิการสูงสุดคณะธรรมทูตไทย
ก.พ. 2018 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะ TMS คนที่ 4
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย