สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

เกิดวันที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975
สัตบุรุษ อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี
สังฆมณฑล มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว
พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
ที่อยู่ปัจจุบัน

อาสนวิหารนักบุญหลุยส์ บ้านสมสนุก
เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว
โทรศัพท์

ไทย : 08-4334-2317
ลาว : +856 20 95799 556
อีเมล peterbuntham@gmail.com
คติพจน์ ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย
หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
18 ต.ค. 2012 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
19 ต.ค. 2012 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร
08 ธ.ค. 2013

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารนักบุญหลุยส์
เมืองท่าแขก สปป.ลาว โดยพระสังฆราชยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ ปรีดา อินทิราช มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
08 ธ.ค. 2013 – ปัจจุบัน

ผู้ให้การอบรมในสามเณราลัยยอห์น มารีย์ เวียนเนย์
มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว
08 ธ.ค. 2013 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในมิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก
03 ก.พ. 2016 – ปัจจุบัน อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย