สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

เกิดวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986
สัตบุรุษ วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จ.จันทบุรี
สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย
พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดพระเมตตา เลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
อีเมล br.Apichart@gmail.com
 
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
วิทยาลัยแสงธรรม
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
13 ส.ค. 2016

รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
13 ส.ค. 2016

รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม ณ สามเณราลัยแสงธรรม
จ.นครปฐม โดยพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา
14 ม.ค. 2018 เข้าเป็นสมาชิกคณะธรรมทูตไทย
14 ม.ค. 2018 ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตกับคณะธรรมทูตไทย
18 ส.ค. 2018

รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ สามเณราลัยแสงธรรม
โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง
12 ม.ค. 2019

รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ สักการสถานบุญราศี
นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง โดยพระอัคร-
สังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต
01 มิ.ย. 2014 – 10 พ.ค. 2015 สัมผัสชีวิตธรรมทูตที่ประเทศกัมพูชา
29 ส.ค. 2015 – 20 ก.ย. 2015 อภิบาลคนต่างด้าวรอบวิทยาลัยแสงธรรม
26 ก.ย. 2015 – 24 เม.ย. 2016 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี
21 ธ.ค. 2015 – 26 ธ.ค. 2015 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
19 มี.ค. 2016 – 27 มี.ค. 2016 วัดนักบุญอันเดร ต.บางภาษี จ.นครปฐม
25 มิ.ย. 2016 – 19 ก.พ. 2017 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
01 เม.ย. 2017 – 10 เม.ย. 2017 วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร มูซู จ.จันทบุรี
11 เม.ย. 2017 – 16 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
17 เม.ย. 2017 – 23 เม.ย. 2017 วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
17 มิ.ย. 2017 – 04 มี.ค. 2018 วัดนักบุญมัทธิว ต.ทุ่งลูกนก จ.นครปฐม
21 พ.ค. 2018 – 11 ม.ค. 2019 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
20 ก.พ. 2019 – 12 เม.ย. 2019 ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
13 เม.ย. 2019 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย