สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946
สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.)
พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย
หน้าที่ปัจจุบัน
เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี
ที่อยู่ปัจจุบัน

วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 , 08-9829-6208
อีเมล pelosin.adriano@gmail.com
หน้าที่ในคณะ อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
 
ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร
16 มิ.ย. 1972
รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์
 
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์
19 ม.ค. 2011 – ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
01 พ.ค. 2013 – ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี
Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ

เกิดวันที่ 07 ตุลาคม ค.ศ. 1961 สัตบุรุษ วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ต.ปากลัด จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงรายและดูแลกลุ่มคริสตชน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
สมาชิกคณะธรรมทูตไทย

คุณพ่อเปโตร รังสรรค์ ภานุรักษ์

เกิดวันที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 1963 สัตบุรุษ วัดแม่พระลูกประคำ ต.เวียงคุก อ.เมือง จ.หนองคาย สังฆมณฑล สังฆมณฑลอุดรธานี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังหลวงพระบาง