25marAll Dayสมโภชพระนางมารีย์รับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล

Event Details

การสมโภชพระนางมารีย์ได้รับแจ้งสารจากเทวดาคาเบรียล ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์” ถือเป็นการเฉลิมฉลองที่สำคัญที่สุดในพระศาสนจักร เพราะหากไม่มีการแจ้งสารก็จะไม่มีการบังเกิด ไม่มีการทรมาน และไม่มีการกลับคืนชีพ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าเหตุการณ์ที่พระนางมารีย์ได้รับแจ้งสารได้ทำให้งานไถ่กู้โลกเริ่มต้นขึ้น เป็นการทำให้คำทำนายของประกาศกอิสยาห์ปรากฏเป็นจริง “เอ็มมานูแอล: พระเจ้าสถิตกับเรา”

นอกนั้น การสมโภชนี้ยังเป็นการฉลองความเชื่อของพระนางมารีย์ เราเชื่อว่าพระนางได้รับเลือกสรรจากพระเจ้าให้เป็นพรหมจารี เชื่อว่านี่เป็นอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่พระบุตรของพระเจ้าทรงรับเอากายเป็นมนุษย์ในครรภ์ของพระนาง ด้วยความเชื่อของพระนางทำให้คำสัญญาต่างๆ สำเร็จไป ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังด้วยความเชื่อของพระนาง ทำให้คำทำนายของบรรดาประกาศกปรากฏเป็นจริง และด้วยความมั่นคงในความเชื่อของพระนาง ทำให้งานไถ่กู้มนุษยชาติบังเกิดขึ้น

การรับเอากายเป็นมนุษย์ (Incarnation) คือหัวใจแห่งแผนการของพระเจ้า เป็นการทำให้ความรักของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงผ่านทางพระนางมารีย์ ซึ่งเป็นรูปหมายถึงพระศาสนจักรและเราแต่ละคน ทำให้เราได้รับทราบข่าวดีที่พระเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์เป็นองค์พระผู้ไถ่สำหรับเรา คำตอบรับของพระนางที่ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” ได้ดึงพระเจ้าเข้ามาในโลก รับสภาพมนุษย์เหมือนเราทุกอย่างยกเว้นบาป

คำตอบของพระนางมารีย์ได้แสดงให้เห็นถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง (Obedience) ด้วยความเชื่อในพระเจ้า ที่พร้อมจะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ ถือเป็นกิจการแห่งความรักและความสุภาพถ่อมตนของพระนาง คำตอบของพระนางยังแสดงถึง ความยากจน (Poverty) เพราะพระนางมอบทุกอย่างไว้กับพระเจ้า ยึดถือน้ำพระทัยของพระองค์มากกว่าน้ำใจของตน กลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ที่พร้อมจะรับใช้ด้วยความรักและด้วยใจยินดี ด้วยเหตุนี้ พระนางจึงได้รับการยกย่องขึ้นสูงเด่นในพระศาสนจักร

พระศาสนจักรถือว่า พระนางมารีย์ได้รับการยกขึ้นจากพระเจ้าให้สูงกว่าเทวดาและสิ่งสร้างทั้งหลายในโลก นักบุญโทมัส อาไควนัส ย้ำว่าพระนางมารีย์สูงกว่าเทวดาด้วยเหตุผลสามประการ

ประการแรก พระนางมารีย์เป็นผู้เปี่ยมไปด้วยพระหรรษทาน เพราะพระเจ้าสถิตอยู่กับพระนาง

ประการที่สอง พระนางมารีย์เป็นผู้มีความใกล้ชิดกับพระเจ้าเหนือทุกคน เพราะพระเจ้าทรงประทับอยู่ในชีวิตของพระนางเสมอ

ประการที่สาม พระนางมารีย์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์อย่างยิ่ง ไม่ใช่แต่เฉพาะในตัวของพระนางแต่ยังเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์สำหรับผู้อื่น และนำพระพรมาสู่มนุษย์ทุกคน

ให้เราสำนึกในเกียรติอันสูงส่งที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์และได้รับการยกย่องให้เป็นบุตรของพระเจ้า ให้เราเลียนแบบอย่างของพระนางมารีย์ ในการตอบรับแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มาถึงเราในแต่ละวัน ด้วยความเชื่อ ด้วยความนอบน้อมเชื่อฟัง ด้วยความสุภาพถ่อมตน และด้วยความรัก เพื่อเราจะได้เป็นเครื่องมือที่ดีในพระหัตถ์ของพระเจ้า เช่นเดียวกับพระนาง

คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์

วัดนักบุญยอแซฟ ดอนทอย

25 มีนาคม 2010

Time

All Day (Monday)(GMT+00:00)