06feb09:0016:00ระลึกถึง น.เปาโล มีกี และ เพื่อนมรณสักขี

Event Details

นักบุญเปาโล มีกี เกิดที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ. 1564 และ 1566 ท่านได้เข้าเป็นนัก บวชในคณะเยสุอิต ได้พบความสำเร็จในการประกาศพระวรสาร แต่เมื่อการเบียดเบียนพวกคาทอลิก รุนแรงขึ้น ท่านถูกจับพร้อมกับเพื่อน 25 คน หลังจากได้รับความทุกข์ทรมานและถูกสบประมาทแล้ว พวกท่านก็ถูกนำตัวไปที่นางาซากิและถูกตรึงกางเขนที่นี่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 1597

Time

(Tuesday) 09:00 - 16:00(GMT+00:00)