08febAll Dayระลึกถึง น.เยโรม เอมีลีอานี

Event Details

เยโรมเกิดที่เวนิส ค.ศ. 1486 ตอนแรกท่านได้รับราชการทหาร แต่ต่อมาได้อุทิศตนเพื่อ ช่วยเหลือคนยากจน โดยการแจกจ่ายทรัพย์สมบัติส่วนตัวให้พวกเขา ท่านได้ตั้งคณะนักบวชโซมาสคี ซึ่งให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและคนยากจน ท่านถึงแก่มรณภาพที่เมืองโซมาสคา ใกล้แบร์กาโม ค.ศ. 1537

Time

All Day (Thursday)(GMT+00:00)