23febAll Dayระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราช และมรณสักขี

Event Details

นักบุญโปลีการ์ป พระสังฆราชเมืองสเมอร์นา เป็นศิษย์ของนักบุญยอห์น อัครสาวก ได้ร่วมเดินทางกับ นักบุญอิกญาซีโอ แห่งอันติโอค ไปยังกรุงโรม เพื่อหารือกับพระสันตะปาปาอานีชีตุสเกี่ยวกับการฉลองปัสกา ราว ค.ศ.155 ท่านได้เป็นมรณสักขีโดยถูกเผาทั้งเป็นที่สนามกีฬาเมืองสเมอร์นา

Time

All Day (Friday)(GMT+00:00)