21febAll Dayระลึกถึง น.เปโตร ดามีอาโน พระสังฆราช และนักปราชญ์

Event Details

นักบุญเปโตร ดามีอาโน เกิดที่ราเวนนา ค.ศ.1007 หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว ท่านได้เริ่มงานสอน แต่ไม่นานก็สมัครเข้าอารามนักพรตที่ฟอนเต อาเวลลานา ครั้งหนึ่งท่านได้รับเลือกเป็นอธิการ ท่านได้พากเพียรส่งเสริมชีวิตนักบวชด้วยความร้อนรนจนทั่วอิตาลี ได้รับผลดีจากการปฏิรูปของท่าน ในช่วงเวลายุ่งยาก ท่านได้ช่วยเหลือพระสันตะปาปาโดยงานเขียนมากมาย และโดยภารกิจหลายอย่างเกี่ยวกับการปฏิรูปพระศาสนจักร ท่านได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชและพระคาร์ดินัลแห่งออสเตรีย โดยพระสันตะปาปา สเทเฟนที่ 9 ท่านถึงแก่มรณภาพ ค.ศ. 1072 หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้รับการประกาศแต่งตั้งเป็นนักบุญ

Time

All Day (Wednesday)(GMT+00:00)