24aprAll Dayน.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์ และมรณสักขี

Event Details

นักบุญฟิเดลิสเกิดที่เมืองซิกมาริงเก็น ค.ศ. 1578 ท่านได้เข้าบวชในคณะภราดาน้อยกาปูชิน ท่านได้เจริญชีวิตนักบวชอย่างเคร่งครัด เด่นในการพลีกรรมใช้โทษบาป ตื่นเฝ้าและภาวนา ท่านมีชื่อเสียงในการเทศน์สอน และได้รับคำสั่งจากสมณกระทรวงการเผยแพร่ความเชื่อ ให้ไปเทศน์สอนที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ พวกเฮเรติกได้จับและทรมานท่านจนถึงแก่มรณภาพ ค.ศ.1622 ที่ซีวิส ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

Time

All Day (Wednesday)(GMT+00:00)