30aprAll Dayน.ปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา

Event Details

นักบุญปีโอที่ 5 เกิดใกล้เมืองอเลสซันเดรีย ประเทศอิตาลี ค.ศ.1504 ได้เข้าบวชในคณะดอมินิกัน และทำหน้าที่สอนวิชาเทววิทยา หลังจากที่ได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราชและได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลแล้ว ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปา ค.ศ.1566 พระองค์ทรงให้การสนับสนุนอย่างแข็งขันในการปฏิรูปพระศาสนจักร ซึ่งได้เริ่มขึ้นโดยสภาสังคายนาแห่งเมืองเตรนท์ พระองค์ได้ทรงส่งเสริมการเผยแพร่ความเชื่อ และได้ฟื้นฟูคารวกิจศักดิ์สิทธิ์ด้วย สวรรคตเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1572

Time

All Day (Tuesday)(GMT+00:00)