17marAll Dayน.ปาตริก พระสังฆราช

Event Details

นักบุญปาตริก เกิดที่อังกฤษราว ค.ศ.385 ในวัยหนุ่มท่านถูกจับเป็นเชลยและขายเป็นทาสในประเทศไอร์แลนด์ ที่ประเทศไอร์แลนด์ท่านต้องทำงานในฐานะคนเลี้ยงแกะ เมื่อพ้นจากการเป็นทาสแล้ว ท่านได้เข้าบวชเป็นพระสงฆ์ ต่อมาได้รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ท่านเทศน์สอนพระวรสารแก่ประชาชนชาวไอร์แลนด์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทำให้มีคนกลับใจมารับความเชื่อมากมายและตั้งพระศาสนจักรที่นั่น ท่านถึงแก่มรณภาพที่เมืองดาวน์ ค.ศ. 461

Time

All Day (Sunday)(GMT+00:00)