18marAll Dayน.ซีริลแห่งเยรูซาเล็ม พระสังฆราช และนักปราชญ์

Event Details

นักบุญซีริล แห่งเยรูซาเล็ม เกิดในครอบครัวคริสตชน ค.ศ. 315 เป็นผู้ที่ได้สืบตำแหน่งพระสังฆราชของกรุงเยรูซาเล็ม ต่อจากพระสังฆราชแมกซีโม ค.ศ.348 ท่านมีส่วนร่วมในการต่อสู้กับคำสอนของลัทธิอาเรียนจนต้องถูกเนรเทศ ในบางครั้ง เราเห็นความกระตือรือร้นในการอภิบาลสัตบุรุษของท่านจากหนังสือ “คำสอน” ที่ท่านได้แต่งขึ้นเพื่อคริสตชนจะได้เข้าใจข้อความเชื่อต่างๆ และความหมายของพระคัมภีร์ รวมทั้งคำสอนของพระศาสนจักรอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จากคำอธิบายในหนังสือของท่าน ท่านถึงแก่มรณภาพ ค.ศ.386

Time

All Day (Monday)(GMT+00:00)