04marAll Dayระลึกถึง นักบุญกาสิมีร์

Event Details

วันนี้พระศาสนจักรแห่งลิทัวเนียฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของตนคือนักบุญ กาสิมีร์ ท่านเป็นเจ้าชาย รัชทายาทสืบราชสมบบัติของประเทศโปแลนด์และลิทัวเนีย ท่านสิ้นใจขณะที่มีอายุเพียง 25 ปี เท่านั้น ท่านถือว่าการมีอำนาจก็คือการรับใช้ มิใช่การบังคับหรือมีอำนาจเหนือผู้อื่น

ในท่ามกลางความสนุกสุขสบายในราชสำนักโดยการเจริญชีวิตที่บริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความรักต่อพี่น้องที่น่าสงสาร 

     ในปี 1520  ที่เมืองวิลนา   เวลาที่สืบสาวเรื่องราวจะตั้งท่านเป็นนักบุญ ได้เป็นที่เปิดเผยว่าความลับแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นตั้งอยู่บนรากฐานของบูชามิสซา  และในการเลียนแบบเป็นลูกที่ดีของพระนางมารีย์

     การรับใช้พระเป็นเจ้าในพิธีกรรมและการรับใช้เพื่อนมนุษย์ในกิจการแห่งความรักเมตตา คือตำ แหน่งที่มีเกียรติที่สุดของคริสตชน ความภูมิใจในกางเขนอันนำความรอดมาให้นั้นเป็นการประท้วงที่ดีที่สุดและมี่ประสิทธิภาพมากที่สุดของคริสตชนต่อการเจริญชีวิตที่ไม่ถูกต้องซึ่งกำลังระบาดอยู่ในโลกเราทุกวันนี้

Time

All Day (Monday)(GMT+00:00)