ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีบวชสังฆานุกรของบราเดอร์บราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา สังฆมณฑลเชียงใหม่และคณะธรรมทูตไทยได้จัดพิธีงานบวชเป็นสังฆานุกรของบราเดอร์ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา  พร้อมกับบวชพระสงฆ์อีก 6 องค์ โดยพระคุณเจ้าวีระ อาภรณ์รัตน์  ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  {gallery}2014/deaconoftms2014{/gallery}

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

พิธีปลงศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน

         เมื่อวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2014 ที่ผ่านมา พระอัครสังฆราชหลุย์ จำเนียร  สันติสุขนิรันดร์ เป็นประธานในพิธีฝั่งศพสังฆานุกร บานาบัส วีระชัย แวงวัน สังกัดคณะธรรมทูตไทย   ณ ศาลาปีปิติมหาการุณย์ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่   บราเดอร์วีระชัย แวงวัน
ห้องภาพ ปี 2014 - 2015

ฉลองวัดนักบุญมารีย์ มักดาเลนา สวายปะ พนมเป็ญ

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา สัตบุรุษวัดนักบุญมารีย์ มักดาเลนา ซิสเตอร์สุพัตรา โสภณ และคุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม เจ้าอาวาสวัด  ได้ร่วมใจกันจัดงานฉลองวัดและเสกรูปนักบุญ  โดยมีคุณพ่อบรูโน คณะMEP. เป็นประธานในพิธี มีสัตบุรุษมาร่วมงานราว 250 คน  {gallery}2014/celebrationsveypak{/gallery}