ประวัติคณะธรรมทูตไทย

ติดต่อคณะธรรมทูตไทย

ศูนย์กลางชั่วคราวคณะธรรมทูตไทย
วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9

ติดต่อคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน
อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย
โทรศัพท์ 08-9829-6208
อีเมล pelosin.adriano@gmail.com

 

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ประวัติคณะธรรมทูตไทย

ประวัติคณะธรรมทูตไทย

การก่อตั้งคณะธรรมทูตไทยหรือThai Missionary Society (TMS) 1. 1983 พระอัครสังฆราชเรนาโตมาร์ตีโนได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรื่องการเป็นธรรมทูต กฎหมายใหม่ของพระศาสนจักรได้เน้นจิตตารมณ์การเป็นธรรมทูต การที่สภาฯได้พิจารณาเรื่องการเสริมสร้างพระศาสนจักรในประเทศไทยให้พึ่งตนเองได้จึงเป็นการดีแต่จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อคริสตชนมีจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูตเรื่องพระสงฆ์-นักบวช ให้พระสงฆ์นักบวชมีจิตตารมณ์การเป็รธรรมทูตอย่างลึกซึ้ง ขอให้เน้นชีวิตฝ่ายจิตของครอบครัวคาทอลิกและการแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนา (วิสามัญ 17-19พ.ค.1983 หน้า 6)เน้นการเป็นธรรมทูตตามแนวคิดของพระสันตะปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 (สามัญ