ปี 2003-2010

      เป็นพระสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี สมัครเข้าเป็นสมาชิก (ชั่วคราว) คณะธรรมทูตไทยเมื่อปี 2001 เข้าพื้นที่งานในประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2003 โดยร่วมงานในมิสซังพนมเปญ หลังจากเรียนภาษาและฝึกงานแล้ว ได้รับมอบหมายจากพระสังฆราชท้องถิ่น ให้เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่วัด น.ยอแซฟ พนมเปญ เมื่อปี 2006

สภาพพื้นทางภูมิศาสตร์

        พนมเปญ ได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกเมื่อปี 1993 แม้จะมีปัญหาลุ่มๆ ดอนๆ มีการใช้ความรุนแรงและสงครามกลางเมืองเมื่อปี 1997 ก็ตาม แต่การลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัญหาที่ของสังคมเมืองค่อยๆ เกิดขึ้นตามลำดับ นับตั้งแต่ ปัญหาความ อยุติธรรม, ปัญหาสุขภาพ, คอรัปชั่น, การศึกษา

         อย่างไรก็ตาม พนมเปญ ก็เติบโตและเปลี่ยนโฉมหน้าอย่างรวดเร็ว เขตเมืองค่อยๆ ขยาย ประชากรค่อยๆ เพิ่มมากขึ้น สิ่งอำนวยความสะดวกก็กำลังเข้ามา

 

สภาพของพระศาสนจักรและกลุ่มคริสตชน

 การประกาศพระวรสาร เริ่มตั้งแต่ปี 1555 พนมเปญได้ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา โดยมี พระสังฆราช ลังแบร์ เดอลามอต เมื่อปี 1658 มีพระสังฆราชท้องถิ่นเป็นครั้งแรกเป็นชาวเขมร เมื่อปี 1975 คือ พระคุณเจ้า ชัมมา ซาละ และได้เป็นมรณสักขี หลังจากได้ทำงานจนมรณภาพ ในสมัยเขมรแดง พระศาสนจักรเริ่มอีกครั้งเมื่อ ค.พ.เอมิล เดตอมบ์ (ปัจจุบันเป็นพระสังฆราชของพนมเปญ) ได้เข้ามาในนามขององค์การคาริตัส และพระศาสนจักรก็ได้อยู่เคียงข้างคนจนตลอดนับตั้งแต่แรกเริ่ม สถานที่ต่างๆ ที่เคยเป็นทรัพย์สมบัติของพระศาสนจักร ก็ได้รับคืนกลับมาเพียงนิดหน่อย โดยใช้กำลังและความสามารถมุ่งเน้นช่วยเหลือคนยากจน โดยควบคู่ไปกับการแพร่ธรรม และการรวบรวมกลุ่มคริสตชน

 

     ปัจจุบันในเมืองหลวง มีวัดคาทอลิกเพียง สองแห่งเท่านั้น วัดน.ยอแซฟอยู่ในเขตพซาโตจทางตอนเหนือของพนมเปญ เขตบริเวณวัด ในอดีตเคยเป็นบ้านเณรของมิสซัง เขตวัดรอบๆ รวมทั้งโรงเรียนและบ้านนักบวช ได้ถูกประชาชนยึดไปเป็นที่อยู่อาศัยหมดแล้ว ที่นี่เป็นศูนย์กลางการแพร่ธรรมนับตั้งแต่ปี 1998 พระสงฆ์ นักบวช และผู้แพร่ธรรมจะเริ่มเรียนภาษาและพักอยู่ทีนี่ เพื่อเตรียมตัวออกพื้นที่งานแพร่ธรรม

      คริสตังในเมืองหลวงอยู่แบบกระจัดกระจาย ไม่เป็นหมู่บ้านเหมือนในอดีต และส่วนใหญ่มีเชื้อสายเวียดนาม ปัจจุบันวัดแห่งนี้ มีพระสงฆ์ประจำการ 3 องค์ มีพระสงฆ์จากคณะอื่นๆ ที่ทำงานตามองค์การบ้าง หรือกำลังเรียนภาษา หรือปลดชรา ได้ช่วยเหลืองานอภิบาลบ้าง โดยเฉพาะการถวายมิสซาในวันอาทิตย์ มีกลุ่มคริสตชน รอบๆ พนมเปญ ในความดูแล อยู่ 8 กลุ่ม ในระยะไม่เกิน 30 กิโลเมตรในเขตปริมณฑล

หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

– ผู้ช่วยคุณพ่อเจ้าอาวาส : ในงานที่รับได้รับมอบหมายคือ
– งานด้านเอกสารและบัญชีการเงิน,
– งานเยาวชนของ วัด,
– งานด้านพิธีกรรม,
– งานด้านสุขภาพอนามัย, และ ดูแลงานอภิบาลในกลุ่มคริสตชนรอบๆ 4 แห่ง นอกนั้นเป็นงานหน้าที่สงฆ์ทั่วๆไป

       เปิดกลุ่มเครดิตยูเนียนของวัดโดยช่วยเป็นที่ปรึกษา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสุขภาพอนามัยในระดับมิสซังเป็นรองประธาน คณะกรรมการด้านคำสอนของมิสซังเป็นสมาชิกสภาอภิบาลของมิสซัง ในระดับประเทศ คณะกรรมการพิธีกรรมแก้หนังสือและจัดทำหนังสือเกี่ยวกับพิธีกรรม คณะกรรมการ ศูนย์นิสิตคาทอลิก ของพระศาสนจักรในเขมรที่ปรึกษาอธิการบ้านเณรใหญ่

อุปสรรคที่พบ

       เนื่องจากเป็นวัดศูนย์กลาง ต้องรับรองในทุกๆเรื่องที่หน่วยงานอื่นๆ ต้องการ ทั้งในเรื่องข่าวสาร การรับรองที่พัก และแก้ไขปัญหาในหน้าที่การงานต่างๆ บางครั้งก็รู้สึกยุ่งเหมือนกัน โดยคิดว่าหน้าที่ในกิจกรรมบางอย่าง ถ้าได้มีซิสเตอร์มาช่วยดูแลและจัดการ จะช่วยให้มีเวลาออกไปติดตามกลุ่มคริสตชน หรือสร้างกลุ่มคริสตชนใหม่ได้มากขึ้นปัญหาการขาดศาสนบริกร โดยเฉพาะเรื่องครูคำสอน

ความคาดหวัง

สร้างกลุ่มคริสตชนใหม่ ตอนนี้ได้พยายามเปิดกลุ่มคริสตชนใหม่อีกแห่งหนึ่ง ในทางตอนเหนือของพนมเปญราว 30 กิโลเมตร หวังว่าจะรวบรวมและเปิดวัดใหม่ได้ในอนาคต

     สร้างพระศาสนจักรท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยกำลังสนใจการอบรมผู้ที่สนใจจะเข้าบ้านเณร แม้จะยังไม่มีบ้านเณรเล็กที่นี่ และคิดจะรวบรวมเยาวชนที่สนใจกระแสเรียกพระสงฆ์ มาอยู่รวมกันเพื่อรับการอบรมสร้างกลุ่มเครดิตยูเนียนให้เข้มแข็ง เพื่อชาวบ้านจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ลดภาระของวัด

Avatar

sunday

About Author

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในประเทศกัมพูชา

งานอภิบาลและแพร่ธรรมในพนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ปี 1995 – 2012 ปี 2012- ปัจจุบัน  คุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม